ساعت کاری 10:00-20:00

خ. فرخی – پاساژ شقایق – ط ۳ – واحد ۱۵

09134520800

انجام وکالت برای ایرانیان مقیم خارج از کشور

قبول وکالت هموطنان خارج از کشور از طریق کنسولگری و یا وکالت مع الواسطه

وکیل ایرانیان مقیم خارج

معصومه قلیچ وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی آماده پذیرش وکالت هموطنان مقیم در کشورهای آمریکا، آلمان، انگلیس، فرانسه، ایتالیا، کانادا، روسیه، چین، سوئیس، سوئد و ترکیه می باشد.

وکیل ایرانیان مقیم آمریکا

معصومه قلیچ وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی آماده پذیرش وکالت هموطنان مقیم امریکا می باشد. برای اطلاعات بیشتر در واتس اپ یا تلگرام پیام دهید.

وکیل ایرانیان مقیم آلمان

معصومه قلیچ وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی آماده پذیرش وکالت هموطنان مقیم آلمان می باشد. برای اطلاعات بیشتر در واتس اپ یا تلگرام پیام دهید.

وکیل ایرانیان مقیم انگلیس

معصومه قلیچ وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی آماده پذیرش وکالت هموطنان مقیم انگلیس می باشد. برای اطلاعات بیشتر در واتس اپ یا تلگرام پیام دهید.

وکیل ایرانیان مقیم فرانسه

معصومه قلیچ وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی آماده پذیرش وکالت هموطنان مقیم فرانسه می باشد. برای اطلاعات بیشتر در واتس اپ یا تلگرام پیام دهید.

وکیل ایرانیان مقیم ایتالیا

معصومه قلیچ وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی آماده پذیرش وکالت هموطنان مقیم ایتالیا می باشد. برای اطلاعات بیشتر در واتس اپ یا تلگرام پیام دهید.

وکیل ایرانیان مقیم کانادا

معصومه قلیچ وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی آماده پذیرش وکالت هموطنان مقیم کانادا می باشد. برای اطلاعات بیشتر در واتس اپ یا تلگرام پیام دهید.

وکیل ایرانیان مقیم روسیه

معصومه قلیچ وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی آماده پذیرش وکالت هموطنان مقیم روسیه می باشد. برای اطلاعات بیشتر در واتس اپ یا تلگرام پیام دهید.

وکیل ایرانیان مقیم چین

معصومه قلیچ وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی آماده پذیرش وکالت هموطنان مقیم چین می باشد. برای اطلاعات بیشتر در واتس اپ یا تلگرام پیام دهید.

وکیل ایرانیان مقیم سوئیس

معصومه قلیچ وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی آماده پذیرش وکالت هموطنان مقیم سوئیس می باشد. برای اطلاعات بیشتر در واتس اپ یا تلگرام پیام دهید.

وکیل ایرانیان مقیم سوئد

معصومه قلیچ وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی آماده پذیرش وکالت هموطنان مقیم سوئد می باشد. برای اطلاعات بیشتر در واتس اپ یا تلگرام پیام دهید.

وکیل ایرانیان مقیم ترکیه

معصومه قلیچ وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی آماده پذیرش وکالت هموطنان مقیم ترکیه می باشد. برای اطلاعات بیشتر در واتس اپ یا تلگرام پیام دهید.

موکلین ما چه می گویند؟