ساعت کاری 10:00-20:00

خ. فرخی – پاساژ شقایق – ط ۳ – واحد ۱۵

09134520800

نظرات موکلین

نظرات موکلین این مجموعه

موکلین

نظرات مراجعین به دفتر وکالت

از ما به اتهام خیانت در امانت شکایت شده بود، حکمی بدوی نیز علیه ما صادر شده بود اما با مشاوره های اعضای محترم این مجموعه حقوقی و وکالت قاطع و محکم خانم معصومه قلیچ در تجدیدنظر حکم برائت به نفع ما صادر شد. ایشان با وکلای با تجربه ای در ارتباط هستند و خود ایشان نیز از وکلای سرشناس یزد هستند.

جواد عسگری
کارمند بانک

به جرم تقصیر کارفرما در استاندارد سازی وسایل کارخانه از ما شکایت شده بود و نظر کارشناس نیز مبنی بر سهل انگاری کارفرما در تعمیر و نگهداری وسایل کارخانه بود. نهایتا با اعتراض به نظر کارشناس، هیئت سه نفره کارشناسی نظرشان به نفع ما بود و در دادگاه تبرئه شدیم.

سعید توکلی
کارفرما

نظرات کاربرانی که مشاوره تلفنی دریافت کرده اند: